ارسال رایگان

ارسال رایگان به سراسر ایران

پشتیبانی 24 ساعته

خدمات پشتیبانی 24 ساعته کارپتنو

بازگشت وجه هفتگی

تا هفت روز امکان بازگشت وجه

تخفیف های هفتگی

تخفیف های ویژه برای کاربران کارپتنو

طرح های ویژه تابلو فرش های کارپتنو

تابلو فرش دست بافت نقش نگار

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۳

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۳

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

جدیدترین ها

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۲

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۲

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

پرفروشترینها

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۲

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۲

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۳

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.

تابلو فرش دست بافت نقش نگار۳

تابلو فرش دست‌بافت ، رجشمار ۷۰، نوع چله ابریشم، تعداد رنگ ۲۰، محل بافت تبریز، الیاف و نوع پرز کرک، ابریشم، درکارپتنو عرضه می‌شود.